OT KOWR w Szczecinie na Usługę sukcesywnej publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla KOWR OT w Szczecinie w 2018 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.7.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie na Usługę sukcesywnej publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla KOWR OT w Szczecinie w 2018 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.7.2018

OT KOWR w Szczecinie na Usługę sukcesywnej publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim dla KOWR OT w Szczecinie w 2018 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.7.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej rónowartości 144.000 euro. Termin składania ofert 14 marca 2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 14 marca 2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w poniższym załączniku.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszeniu o zamówieniu - opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Unieważnienie postępowania na zadanie częściowe B

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:18
Data i godzina publikacji:
2018-02-06 14:28:46