OT KOWR w Szczecinie - Remont drogi na działce nr 17/28 i 6/2 obręb Sulibórz, gm. Recz. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.4.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie - Remont drogi na działce nr 17/28 i 6/2 obręb Sulibórz, gm. Recz. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.4.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 5 548 000 euro. Termin składania ofert 01.02.2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 01.02.2018 r. godz. 10.30

Protokół z otwarcia ofert z dnia 01.02.2018 r. - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-01-17 15:35:03