OT KOWR w Szczecinie - Ropzbiórka budynków zlokalizowanych w miejscowości Chwarstno i Mielno na terenie gminy Węgorzyno. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.11.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie - Ropzbiórka budynków zlokalizowanych w miejscowości Chwarstno i Mielno na terenie gminy Węgorzyno. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.11.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczajacej równowartości 5 548 000 euro. Termin składania ofert 05.04.2018 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 05.04.2018 r. godz. 10:30.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:17
Data i godzina publikacji:
2018-03-16 15:16:56