OT KOWR w Szczecinie - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.3.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.3.2018

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wartości 144.000 euro.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Jednolity europejski dokument zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe B, C, D, G

Unieważnienie postępowania na zadanie częściowe E

Unieważnienie postępowania na zadanie częsciowe F

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadania częsciowe A, H


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-03-06 13:24:11