OT KOWR w Szczecinie - Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2018 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.8.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie - Wykonywanie usług sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w Zasobie WRSP na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego w 2018 roku. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.8.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przteargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości 144.000 euro. Termin składania ofert 28.03.2018 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 28.03.2018 r. o godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduję się w ponizszym załączniku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Jednolity europejski dokument zamówienia

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:17
Data i godzina publikacji:
2018-02-20 12:57:27