KOWR OT Olsztyn - Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Słonecznik, gm. Morąg" - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Słonecznik, gm. Morąg"

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w celu publikacji w DUUE w dniu 27.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 30.06.2018 r.

SIWZ i załączniki:

SIWZ

JEDZ.zip

Zał. ne 1, 3-4

Zał. nr 5 - projekt umowy

Zał. nr 6 - dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 08.08.2018 r. do godz. 09:00 nie wpłynęły żadne oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 08.08.2018 r.

Zawiadomienie

Ogłoszenie przesłane do publikacji w DUUE w dniu 08.08.2018 r.

Ogłoszenie opublikowane w DUUE w dniu 11.08.2018 r.

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-13 07:49:32
Data i godzina publikacji:
2018-06-27 14:31:55