OT KOWR Szczecin: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu budowy siedziby OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.22.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu budowy siedziby OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.22.2018.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu budowy siedziby OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr  SZC.WOP.260.22.2018.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczajacej równowartość kwoty 144.000 euro.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30 sierpnia 2018 r. godz. 10:30.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji do DUUE

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Urszula Jadwiżyc
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-26 13:42:14
Data i godzina publikacji:
2018-07-17 14:45:14