OT KOWR Szczecin: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu budowy siedziby OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.22.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu budowy siedziby OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.22.2018.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu budowy siedziby OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr  SZC.WOP.260.22.2018.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczajacej równowartość kwoty 144.000 euro.

 

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji do DUUE

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ po zmianach

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:23
Data i godzina publikacji:
2018-07-17 14:45:14