KOWR OT Olsztyn - Przebudowa dróg w obrębie Kocioł Duży i Borki gm. Pisz - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Przebudowa dróg w obrębie Kocioł Duży i Borki gm. Pisz

Nr postępowania: OLS.WOP.260.46.2019.BM

Ogłoszenie o zamówieniu - Robota budowlana

Przebudowa dróg w obrębie Kocioł Duży i Borki gm. Pisz

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Protokół z otwarcia ofert w dniu 08.08.2019 r.

Protokół z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.09.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-03 14:40:42
Data i godzina publikacji:
2019-07-24 14:55:27