KOWR OT Olsztyn - Remont budynku mieszkalnego w m. Nowe Ramoty 3, gm. Łukta - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Remont budynku mieszkalnego w m. Nowe Ramoty 3, gm. Łukta

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Remont budynku mieszkalnego w m. Nowe Ramoty 3, gm. Łukta

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja

Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.07.2018 r.

Protokół

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.09.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-09-03 14:31:00
Data i godzina publikacji:
2018-07-05 13:50:10