OT KOWR w Szczecinie „Remont drogi gruntowej w m. Moryń Dwór II, znajdującej się na dz. Nr 907/11, obręb Przyjezierze 2, gm. Moryń” – nr postepowania SZC.WOP.260.18.2019. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie „Remont drogi gruntowej w m. Moryń Dwór II, znajdującej się na dz. Nr 907/11, obręb Przyjezierze 2, gm. Moryń” – nr postepowania SZC.WOP.260.18.2019.

Informacja z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp

Unieważnienie postępowania


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-30 11:39:40
Data i godzina publikacji:
2019-07-03 10:28:50