KOWR OT Olsztyn - Rozbiórka budynku gospodarczego Nr 41 w m. Brzydowo, gm. Świątki - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Rozbiórka budynku gospodarczego Nr 41 w m. Brzydowo, gm. Świątki

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbiórka budynku gospodarczego Nr 41 w m. Brzydowo, gm. Świątki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.07.2018 r.

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja techniczna

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ z dnia 19.07.2018 r. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 30.07.2018 r. do godz. 9:00

Pytania, odpowiedzi i zmiany SIWZ

Załączniki Nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianach

Protokół z otwarcia ofert w dniu 30.07.2018 r.

Protokół z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-07-12 14:55:17