KOWR OT Olsztyn - Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby KOWR OT Olsztyn w 2019 r. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby KOWR OT Olsztyn w 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek, faksów i plotera na potrzeby KOWR OT Olsztyn w 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane w celu publikacji w DUUE z dnia 19.10.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE z dnia 24.10.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane w celu publikacji w DUUE z dnia 21.11.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE z dnia 24.11.2018 r.

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1, 4-5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Pytania do SIWZ i odpowiedzi z dnia 30.10.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

SIWZ po modyfikacjach z dnia 30.10.2018 r.

Załączniki Nr 1, 4-5 po modyfikacjach z dnia 30.10.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 19.11.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Zmodyfikowany formularz cenowy

Modyfikacja SIWZ z dnia 21.11.2018 r.

Modyfikacja SIWZ

Zmodyfikowany formularz cenowy z dn. 21.11.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 21.11.2018 r.  - UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 28.11.2018 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz zmiana dot. terminu składania ofert

Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.11.2018 r.

Protokół z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.01.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.02.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-05 10:28:09
Data i godzina publikacji:
2018-10-19 12:54:09