„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.10.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do OT KOWR w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.10.2018.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartość 144.000 tys euro. Termin składania ofert 15.05.2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 15.05.2018 r. godz. 10:30.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-16 13:46:42
Data i godzina publikacji:
2018-04-04 15:29:24