OT KOWR Szczecin: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej KOWR OT w Szczecinie na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.44.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej KOWR OT w Szczecinie na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.44.2018

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej KOWR OT w Szczecinie na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.44.2018, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szcunkowej zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 144.000 euro


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-18 10:10:11
Data i godzina publikacji:
2018-11-28 14:53:51