KOWR OT Pruszcz Gdański - Usługa archiwizacji dokumentacji stanowiącej zasób aktowy KOWR OT w Pruszczu Gdańskim i Słupsku oraz uporządkowanie dokumentów w miejscowości Otłówko, gm. Gardeja - II - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Usługa archiwizacji dokumentacji stanowiącej zasób aktowy KOWR OT w Pruszczu Gdańskim i Słupsku oraz uporządkowanie dokumentów w miejscowości Otłówko, gm. Gardeja - II

Termin składania ofert do dnia 28 czerwca 2019 r do godz. 11:00

  • Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki 1-6 w wersji edytowalnej

  • Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 - zadanie 1

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 - zadanie 1

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - zadanie 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 2 - zadanie 2


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-11 11:34:18
Data i godzina publikacji:
2019-06-19 13:50:53