OT KOWR w Szczecinie - „Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych i Biurach Terenowych oraz Filii Archiwum Zakładowego w Łobzie w 2018 roku”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.3.2017 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie - „Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń biurowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie oraz w podległych Sekcjach Zamiejscowych i Biurach Terenowych oraz Filii Archiwum Zakładowego w Łobzie w 2018 roku”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.3.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej równowartości 135.000 euro. Termin składania ofert 09.01.2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 09.01.2018 r. godz. 10:30.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie załącznika do protokołu z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert z dnia 09.01.2018 r. - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zamieszca na stronie internetowej protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2017-11-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:17
Data i godzina publikacji:
2017-11-30 13:10:00