KOWR OT Pruszcz Gdański - Usługi geodezyjno-kartograficzne na nieruchomościach będących w Zasobie WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Usługi geodezyjno-kartograficzne na nieruchomościach będących w Zasobie WRSP położonych na terenie województwa pomorskiego

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 09.05.2019 r. do godz. 9.00

  • Ogłoszenie o zamówieniu:

Załącznik - Ogłoszenie opublikowane 26.03.2019 r.

Załącznik - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE dn. 12.04.2019 r

Załącznik - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE dn. 17.04.2019 r

Załącznik - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w DUUE dn. 18.04.2019 r.

Załącznik - Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE dn. 23.04.2019 r

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Załącznik -SIWZ

Załącznik nr 1,3,4,5 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ w wersji xml

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny i Identyfikator postepowania

Pytania, wyjaśnienia, zmiany SIWZ:

Załącznik - Pismo z dnia 10.04.2019 r

Załącznik - Pismo z dnia 12.04.2019 r - zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie

Załącznik - Pismo z dnia 18.04.2019 r.

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy po zmianie z dnia 18.04.2019 r.

  • Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.05.2019 r

Informacja z otwarcia ofert - Sprostowanie

Unieważnienie części 2 i części 3 postępowania

Załącznik - Informacja z unieważnienia cześci 2 i części 3 postępowania 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Załącznik - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4 postępowania

Załącznik -  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 postępowania

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dorota Zwara
Autor ostatniej zmiany:
Dorota Zawara
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-10 15:07:15
Data i godzina publikacji:
2019-03-26 13:16:56