WRO.WOP.260.54.2019 Usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu i ich otoczeniu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

WRO.WOP.260.54.2019 Usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu i ich otoczeniu

Przetarg nieograniczony

Składanie ofert do 07.10.2019r. do godz.10:00

Otwarcie ofert 07.10.2019r. godz. 10:30

Identyfikator postępowania: 12a00bf5-d8b4-4efc-b16b-c96098c05c73

 

ogłoszenie o zamówieniu - załącznik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - załącznik

Załącznik nr 1-5 i 9 do SIWZ formularz i oświadczenia w wersji edytowalnej - załącznik

Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ - załącznik   Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 7 do SIWZ i 1a-1f do umowy - projekt umowy  i opis przedmiotu zamówienia - załącznik

Załącznik nr 8 do SIWZ Identyfikator postepowania i klucz publiczny - załącznik Uwaga! Klucz zapisany w arhiwum zip (plik nalezy wyodrębnić z archiwum),  Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

odpowiedź na pytania 16.09.2019 - załącznik

Załącznik nr 1a-1f do umowy - opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 16.09.2019 - załącznik


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Karolina Przybysz
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-16 11:46:25
Data i godzina publikacji:
2019-09-04 13:03:20