„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego (katalog usług)”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.49.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego (katalog usług)”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.49.2018.

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji do DUUE

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitalowej

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe B i C

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe A, D, E


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-13 15:25:03
Data i godzina publikacji:
2018-12-14 13:10:25