„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.9.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.9.2018

„Wycena nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego w części objętej zasięgiem działania Zamawiającego.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.9.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikami

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadania A, B, D, E, F

Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie częściowe C


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:16
Data i godzina publikacji:
2018-03-21 12:59:35