KOWR OT Szczecin „Wykonanie przeglądów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z czyszczeniem tych przewodów w nieruchomościach będących w ZWRSP KOWR OT w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.40.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Szczecin „Wykonanie przeglądów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z czyszczeniem tych przewodów w nieruchomościach będących w ZWRSP KOWR OT w Szczecinie”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.40.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamówienia przekraczajacej równoewartość kwoty 144.000 euro.

 

Termin składania ofert 22.11.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert 22.11.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji do DUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-17 15:09:33
Data i godzina publikacji:
2018-10-12 14:25:29