OT KOWR w Szczecinie "Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego, gryfickiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.19.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie "Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego, gryfickiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.19.2018.

Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego, gryfickiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr  SZC.WOP.260.19.2018.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetagu nieograniczonego o wartości szcunkowej zamówienia przekraczajacej równowartość kwoty 144.000 euro.

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:21
Data i godzina publikacji:
2018-06-11 13:58:13