OT KOWR w Szczecinie "Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego, gryfickiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.19.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie "Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego, gryfickiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.19.2018.

Wykonanie usług agrotechnicznych (talerzowanie) na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu łobeskiego, gryfickiego i stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr  SZC.WOP.260.19.2018.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetagu nieograniczonego o wartości szcunkowej zamówienia przekraczajacej równowartość kwoty 144.000 euro.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.06.2018 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert 27.06.2018 r. godz. 10:30.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-06-11 14:13:14
Data i godzina publikacji:
2018-06-11 13:58:13