KOWR OT Olsztyn - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (VI) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (VI)

Nr postępowania: OLS.WOP.260.54.2019.SB

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (VI)

SIWZ

SIWZ

Załączniki Nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Materiały pomocnicze

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Modyfikcja SIWZ z dnia 14.08.2019 r.

Modyfikacja SIWZ

Załączniki Nr 1-4 do SIWZ w wersji edytowalnej po zmianach

Protokół z otwarcia ofert w dniu 19.08.2019 r.

Protokół z otwarcia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.08.2019 r. - dot. części Nr 3 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części Nr 3 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.08.2019 r. - dot. części Nr 1 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części Nr 1 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.08.2019 r. - dot. części Nr 2 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części Nr 2 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.08.2019 r. - dot. części Nr 4 zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. części Nr 4 zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel, Bożena Mićko
Autor ostatniej zmiany:
Bożena Mićko
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-20 14:09:13
Data i godzina publikacji:
2019-08-09 14:40:35