KOWR OT Olsztyn - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Szynowo, gm. Barczewo - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Olsztyn - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Szynowo, gm. Barczewo

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Szynowo, gm. Barczewo

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

Załącznikinr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 20.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Pozwolenie wodno-prawne

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Opinia geotechniczna

Pytania do SIWZ i odpowiedzi z dnia 27.03.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania do SIWZ i odpowiedzi z dnia 02.04.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania do SIWZ i odpowiedzi z dnia 03.04.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Protokół z otwarcia ofert w dniu 10.04.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.05.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.06.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Sebastian Bartel
Autor ostatniej zmiany:
Sebastian Bartel
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-06 13:48:37
Data i godzina publikacji:
2019-03-14 13:51:05