Centrala KOWR - Zapytania ofertowego w postępowaniu na dostawę pamięci USB z oznaczeniem logotypowym dotyczącym realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz z logo KOWR - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytania ofertowego w postępowaniu na dostawę pamięci USB z oznaczeniem logotypowym dotyczącym realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz z logo KOWR

Zapytanie ofertowe - opublikowano 08.10.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 09.10.2018 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 09.10.2018 r. (.docx)

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert – 16.10.2018 r. godz. 12:00

Zmiana i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego   - opublikowano 11.10.2018 r. (.pdf)

 Zapytanie ofertowego w postępowaniu na dostawę pamięci USB z oznaczeniem logotypowym dotyczącym realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz z logo KOWR - opublikowano 11.10.2018 r. (.pdf)

 Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 09.10.2018 r. (.docx)

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - opublikowano 12.10.2018 r. (.pdf)

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 17.10.2018 r. (.pdf)

 Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego - opublikowano 29.10.2018 r. (.pdf)

 

Adres e-mail do przesłania ofert w formie skanu: sekretariat_dwk@kowr.gov.pl

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krawczyński Michał
Autor ostatniej zmiany:
Adam StypułKowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-08
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-29 14:50:57
Data i godzina publikacji:
2018-10-08 11:42:15