Centrala KOWR – dotyczy: postępowania na opracowanie biznesplanu nowoutworzonej spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – dotyczy: postępowania na opracowanie biznesplanu nowoutworzonej spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze wykonawcy - opublikowano 24.05.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Ochota
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:16
Data i godzina publikacji:
2019-05-24 16:13:32