CENTRALA KOWR - zakup, dostawa i instalacja fabrycznie 1 (jednego) nowego wielofunkcyjnego urządzenia produkcyjnego MFP (kolorowa kopiarka + drukarka sieciowa + kolorowy jednoprzebiegowy skaner sieciowy + finiszery + dodatkowa kaseta boczna na papier A4), wraz ze świadczeniem usług gwarancji sprzętu. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

CENTRALA KOWR - zakup, dostawa i instalacja fabrycznie 1 (jednego) nowego wielofunkcyjnego urządzenia produkcyjnego MFP (kolorowa kopiarka + drukarka sieciowa + kolorowy jednoprzebiegowy skaner sieciowy + finiszery + dodatkowa kaseta boczna na papier A4), wraz ze świadczeniem usług gwarancji sprzętu.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 14.12.2017 r. (.pdf)

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego - opublikowano 08.12.2017 r (.pdf)

Zapytanie ofertowe - opublikowano 07.12.2017 r. (,pdf)

Załacznik nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 07.12.2017 r. (,pdf)

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy - opublikowano 07.12.2017 r. (,doc)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Michał Dziewior
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2017-12-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-03-20 12:27:43
Data i godzina publikacji:
2017-12-07 13:03:55