Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do Centrali i Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa toreb reklamowych oznakowanych logotypem Polska smakuje. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do Centrali i Oddziałów Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa toreb reklamowych oznakowanych logotypem Polska smakuje.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

Zestawienie ilościowe w podziale na CE i OT KOWR - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

Protokół zdawczo-odbiorczy - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

Protokół częściowy - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze oferty - opublikowano 04.12.2018 r. (.pdf)

 

Unieważnienie postępowania

 

Unieważnienie postępowania - opublikowano 20.12.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Kornelia Duda
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-15
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:14
Data i godzina publikacji:
2018-11-15 09:41:33