Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do Centrali KOWR materiałów reklamowych - certyfikowanych artykułów spożywczych oznakowanych logotypem Polska smakuje o minimalnej dacie przydatności do spożycia – 6 miesięcy od daty dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy do Centrali KOWR materiałów reklamowych - certyfikowanych artykułów spożywczych oznakowanych logotypem Polska smakuje o minimalnej dacie przydatności do spożycia – 6 miesięcy od daty dostawy artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

 

Zmiana/aktualizacja treści zapytania ofertowego - opublikowano 22.11.2018 r. (.pdf)

Zapytanie ofertowe - opublikowano 22.11.2018 r. (.pdf)

 

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 22.11.2018 r. (.pdf)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - opublikowano 22.11.2018 r. (.pdf)

Protokół zdawczo-odbiorczy - opublikowano 22.11.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 22.11.2018 r. (.docx)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze oferty - opublikowano 05.12.2018 r. (.pdf) 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Kornelia Duda
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:08
Data i godzina publikacji:
2018-11-22 14:08:31