Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania do druku, druk cyfrowy katalogów targowych oraz ich dostarczenie do siedziby KOWR - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania do druku, druk cyfrowy katalogów targowych oraz ich dostarczenie do siedziby KOWR

Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r., do godz. 16.00

Zapytanie ofertowe

 

 Zapytanie ofertowe druk cyfrowy - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)

 Załącznik nr.1 - formularz ofertowy - opublikowano 21.02.2019 r. (.docx)

 Załącznik nr.2 - Specyfikacja zamówienia - opublikowano 21.02.2019 r. (.xlsx)

 Załącznik nr.3 - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 5.03.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Iwanicka
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:05
Data i godzina publikacji:
2019-02-21 15:11:17