Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania sesji fotograficznej – fotografii plenerowych przedstawiających rynek rolno-spożywczy oraz fotografii studyjnych przedstawiających produkty spożywcze. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania sesji fotograficznej – fotografii plenerowych przedstawiających rynek rolno-spożywczy oraz fotografii studyjnych przedstawiających produkty spożywcze.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 20.06.2018 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 20.06.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 20.06.2018 r. (.docx)

Informacja o wyborze wykonawcy  - opublikowano 16.07.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Kornelia Duda
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-16 12:15:49
Data i godzina publikacji:
2018-06-20 11:23:36