Centrala KOWR – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń – przełączników FC Brocade DS – 6505 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń – przełączników FC Brocade DS – 6505

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

ZAŁACZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY

Wyjaśnienia i zmiany

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Emilia Bukowska
Autor ostatniej zmiany:
Arkadiusz Wójcik
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-11 15:44:36
Data i godzina publikacji:
2018-12-03 15:40:51