Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na projekt, skład i przygotowanie do druku wydawnictw dot. promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na projekt, skład i przygotowanie do druku wydawnictw dot. promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych.

Zapytanie ofertowe

 

Termin składania ofert: 11.06.2018 r. godz.16.00

 

Odpowiedź dot. zapytania ofertowego na projekt, skład i przygotowanie do druku wydawnictw dot. promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Informacja o zmianie treści Istotnych Postanowień Umowy - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 30.05.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 30.05.2018 r. (.docx)

Specyfikacja - opublikowano 30.05.2018 r. (.xlsx)

Tekst do opracowania - opublikowano 30.05.2018 r. (.docx)

Logo KOWR - opublikowano 30.05.2018 r. (.zip)

Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 30.05.2018 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

Wybór najkorzystniejszej oferty - opublikowano 15.06.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Iwanicka
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-06-15 13:58:51
Data i godzina publikacji:
2018-05-30 15:38:01