Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowania sprzętu komputerowego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowania sprzętu komputerowego

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowania sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Emilia Rączkowska
Autor ostatniej zmiany:
Arkadiusz Wójcik
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-06-14 15:06:35
Data i godzina publikacji:
2018-04-06 12:51:46