Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na świadczenie zaawansowanego wsparcia technicznego dla Oprogramowania narzędziowego AUREA BPM w wersji Oracle - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na świadczenie zaawansowanego wsparcia technicznego dla Oprogramowania narzędziowego AUREA BPM w wersji Oracle

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY

 

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

Załącznik nr 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

WYJAŚNIENIA

WYJAŚNIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Arkadiusz Wójcik
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:08
Data i godzina publikacji:
2019-02-14 14:44:32