Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na produkcję i emisję 4 reportaży dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe w postępowaniu na produkcję i emisję 4 reportaży dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zapytanie ofertowe - opublikowano 25.10.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 25.10.2018 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 25.10.2018 r. (.docx)

 

 

UWAGA TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.10.2018 r., do godz.: 10:00.

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - opublikowano 29.10.2018 r. (.pdf)

Zapytanie ofertowe i wzór umowy - opublikowano 29.10.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 29.10.2018 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 29.10.2018 r. (.docx)

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - opublikowano 30.10.2018 r. (.pdf)

Zapytanie ofertowe i wzór umowy - opublikowano 30.10.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 30.10.2018 r. (.doc)

 

Informacja ounieważnieniu postępowania - opublikowano 02.11.2018 r. (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Wojciech Boguta
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:16
Data i godzina publikacji:
2018-10-25 14:15:06