OT KOWR w Szczecinie „Ekspertyza dotycząca określenia średniej wieloletniej wydajności naturalnej wyrażonej w kilogramach ryb z lustra wody i średniej ważonej ceny zbytu karpia hodowlanego w roku 2017 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/3 obręb Święta gmina Goleniów na powierzchni 67,1756 ha.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.39.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie „Ekspertyza dotycząca określenia średniej wieloletniej wydajności naturalnej wyrażonej w kilogramach ryb z lustra wody i średniej ważonej ceny zbytu karpia hodowlanego w roku 2017 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/3 obręb Święta gmina Goleniów na powierzchni 67,1756 ha.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.39.2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego określonego jako:

„Ekspertyza dotycząca określenia średniej wieloletniej wydajności naturalnej wyrażonej w kilogramach ryb z lustra wody i średniej ważonej ceny zbytu karpia hodowlanego w roku 2017 na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/3 obręb Święta gmina Goleniów na powierzchni 67,1756 ha.” Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.39.2018.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), w związku z art. 701 i następne kodeksu cywilnego.

Wartość szacunkowa zadania nie przekracza 30.000,00 euro.

Termin składania ofert pismenych: 27.11.2018 r. do godz. 11:00


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:05
Data i godzina publikacji:
2018-11-19 15:17:26