OT KOWR w Szczecinie: „Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych szczegółowych znajdujących się na działkach nr 193, 213/1, 216/1, 216/2 w miejscowości Ognica gm. Widuchowa, powiat gryfiński”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.26.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Szczecinie: „Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych szczegółowych znajdujących się na działkach nr 193, 213/1, 216/1, 216/2 w miejscowości Ognica gm. Widuchowa, powiat gryfiński”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.26.2018

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy prawo zamówień publicznych na „Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych szczegółowych znajdujących się na działkach nr 193, 213/1, 216/1, 216/2 w miejscowości Ognica gm. Widuchowa, powiat gryfiński”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.26.2018

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-09-21 09:52:07
Data i godzina publikacji:
2018-09-04 12:48:22