KOWR OT Szczecin „Konserwacja urządzeń melioracyjnych na dz. nr 44, 48/2, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Ryszewo, gm. Pyrzyce”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.28.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Szczecin „Konserwacja urządzeń melioracyjnych na dz. nr 44, 48/2, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Ryszewo, gm. Pyrzyce”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.28.2018.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU

Zamawiający

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego określonego jako

„Konserwacja urządzeń melioracyjnych na dz. nr 44, 48/2, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Ryszewo, gm. Pyrzyce”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.28.2018.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), w związku z art. 701 i następne kodeksu cywilnego.

Wartość szacunkowa zadania nie przekracza 30.000,00 euro.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-18 08:11:51
Data i godzina publikacji:
2018-10-03 15:09:13