KOWR OT Białystok - Szacowanie wydajności naturalnej stawów rybnych w miejscowości Ławsk gmina Wąsosz - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Białystok - Szacowanie wydajności naturalnej stawów rybnych w miejscowości Ławsk gmina Wąsosz

Termin składania ofert: 18.07.2018 do godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie następujących zamówień:
Część I
Wykonanie prac polegających na wyliczeniu wydajności naturalnej dla 32 stawów rybnych typu karpiowego znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejscowości Ławsk gmina Wąsosz na dz. 68/2, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 86, 88, 99/2, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 113, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 148, 149, 150, 161/2 i 160/1 o łącznej powierzchni 61,6495ha.
Część II
Oszacowanie wartości budynków i budowli związanych z prowadzeniem produkcji rybackiej, dla w/w działek.

Termin składania ofert: 18.07.2018 do godz. 10:30

Szczegóły zamówienia w załącznikach:


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Lidia Krejpcio
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-02
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-03 14:00:44
Data i godzina publikacji:
2018-07-02 12:51:09