KOWR OT Białystok - Wykaszanie terenów działek znajdujących się w Zasobie W.R.S.P. w obrębie Grądy Woniecko gmina Rutki w celu zwalczania ognisk Barszczu Sosnowskiego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Białystok - Wykaszanie terenów działek znajdujących się w Zasobie W.R.S.P. w obrębie Grądy Woniecko gmina Rutki w celu zwalczania ognisk Barszczu Sosnowskiego

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest wykonanie robót polegających na 2-krotnym koszeniu terenów zainfekowanych rośliną Barszcz Sosnowskiego na działkach 107/250, 166 i części działki 107/276 (zgodnie z załączoną mapą) o łącznej powierzchni 1,7658 ha w obrębie 30 Grądy Woniecko gmina Rutki. Działki nie są obciążone umowami dzierżawy.
Termin składania ofert do 26 czerwca 2018 roku.

Szczegóły w załączeniu


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Łukasz Birt
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-06-13 12:44:57
Data i godzina publikacji:
2018-06-13 12:34:48