KOWR OT BYDGOSZCZ - usługi geodezyjne - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT BYDGOSZCZ - usługi geodezyjne

Termin składania ofert: 22.11.2018 r. do godz. 14.00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub zmiany niniejszzego postępowania na każdym etapie bez podania przyzczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiajaćego z tego tytułu.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Agnieszka Karolczak
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-23 13:46:38
Data i godzina publikacji:
2018-11-20 10:27:11