KOWR OT Gorzów Wlkp - Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Gorzów Wlkp - Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji projektowej

Sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), na przeprowadzenie prac konserwatorskich na zespole pałacowym dz. 8/11 w miejscowości Dębinka gm. Trzebiel, stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Termin składania ofert do 14.08.2019. do godz 9:00


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Daniel Zych
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:15
Data i godzina publikacji:
2019-08-07 13:46:50