KOWR OT Pruszcz Gdański - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane polegające na wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku mieszkalnego w miejscowości Buchowo 18 gm. Debrzno, z odprowadzeniem wód gruntowych i opadowych rurociągiem grawitacyjnym do rowu melioracyjnego. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane polegające na wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku mieszkalnego w miejscowości Buchowo 18 gm. Debrzno, z odprowadzeniem wód gruntowych i opadowych rurociągiem grawitacyjnym do rowu melioracyjnego.

Termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.

  • Zapytanie ofertowe:

Załącznik - Zapytanie ofertowe

Załącznik  - Mapka poglądowa

Załącznik  - Formularz ofertowy

Załącznik - Projekt umowy

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-24
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-09-03 14:33:24
Data i godzina publikacji:
2018-08-24 14:30:27