KOWR OT Rzeszów - koszenie traw, porządkowanie terenu Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sieniawie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Rzeszów - koszenie traw, porządkowanie terenu Zespołu Pałacowo - Parkowego w Sieniawie

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykoszenie traw oraz usunięcie lub zmulczowanie skoszonej trawy, usunięcie liści i ewentualnie gałęzi z terenu parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Sieniawie a także chemiczne lub mechaniczne usunięcie zachwaszczenia dróg, placów i ścieżek w ZPP w Sieniawie.

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Paweł Pukacz
Autor ostatniej zmiany:
Janusz Leja
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-08-26 10:10:58
Data i godzina publikacji:
2019-08-12 08:55:19