KOWR OT Wrocław - Sporządzenie opinii entomologicznej, raportu z zakresu wykorzystania zezwolenia RDOŚ oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad wycinką dębu zlokalizowanego na dz. nr 181/2 AM24 w Miliczu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - Sporządzenie opinii entomologicznej, raportu z zakresu wykorzystania zezwolenia RDOŚ oraz sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad wycinką dębu zlokalizowanego na dz. nr 181/2 AM24 w Miliczu

Termin składania ofert do dnia 02-03-2018r.do godz.12:00

Treść zapytania ofertowego z załącznikami

Powiadomienie o wyniku postępowania


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-03-20 12:27:42
Data i godzina publikacji:
2018-02-23 13:56:00