KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.261.2.2019 - Świadczenie usług związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.261.2.2019 - Świadczenie usług związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60

Termin składania ofert do dnia 08-03-2019r. do godz.12:00

Powiadomienie o wyborze oferty 

Treść zapytania ofertowego z załącznikami 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:08
Data i godzina publikacji:
2019-03-04 14:55:43