KOWR OT Wrocław - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu ruin pałacu wpisanego do rejestru zbytków pod numerem A/2881/163/313/L, decyzją z dnia 15-03-1961r. posadowionego na działce nr 65/18 obr. Zabłocie w miejscowości Glinica gm. Żukowice. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu ruin pałacu wpisanego do rejestru zbytków pod numerem A/2881/163/313/L, decyzją z dnia 15-03-1961r. posadowionego na działce nr 65/18 obr. Zabłocie w miejscowości Glinica gm. Żukowice.

Termin składania ofert do dnia 14.05.2018r. do godz. 12:00

Powiadomienie o wyniku postepowania

Treść zapytania ofertowego


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Janusz Kaczmarczyk
Autor ostatniej zmiany:
Michał Janek
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-17 08:42:28
Data i godzina publikacji:
2018-05-07 13:20:23