KOWR OT Pruszcz Gdański - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane polegające na wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku mieszkalnego w miejscowości Buchowo 18 gm. Debrzno, z odprowadzeniem wód gruntowych i opadowych rurociągiem grawitacyjnym do rowu melioracyjnego. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane polegające na wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku mieszkalnego w miejscowości Buchowo 18 gm. Debrzno, z odprowadzeniem wód gruntowych i opadowych rurociągiem grawitacyjnym do rowu melioracyjnego.

Termin składania ofert do dnia 10 września 2018 r. do godziny 10:00.

  • Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

  • Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Teresa Giebień
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-09-11 09:37:32
Data i godzina publikacji:
2018-09-04 08:31:59