OT KOWR Szczecin „Wycinka 50 szt. topoli znajdujących się na działce nr 125/3 w m. Linie gmina Bielice”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.17.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin „Wycinka 50 szt. topoli znajdujących się na działce nr 125/3 w m. Linie gmina Bielice”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.17.2018.

Zapytanie ofertowe na zadanie pt,: „Wycinka 50 szt. topoli znajdujących się na działce nr 125/3 w m. Linie gmina Bielice”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.17.2018.

Postępowanie prowadzaone na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy pzp.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Monika Fornal
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-11 09:17:09
Data i godzina publikacji:
2018-06-28 08:55:17